AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków na wymianę osobową naukowców w ramach programu wykonawczego z Chińską Republiką Ludową

2017-02-16 09:46


Nabór wniosków w konkursie organizowanym przez Konsorcjum JPI AMR przy współudziale NCN

2017-02-15 10:34


Stypendia badawcze rządu francuskiego

2017-02-13 13:52


1 Edycja konkursu MINIATURA ogłoszonego przez NCN

2017-02-09 11:54


Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia

2017-02-08 17:28


więcej aktualności


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374